Infolinia 800 109 509

Kontakt

Kontakt z nami

Jesteśmy do dyspozycji w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie.
Bezpłatna infolinia handlowa - 800 109 509. Kontakt mailowy - komako@komako.pl lub przy użyciu formularza poniżej.

Adresy w Polsce

KOMAKO Zachód
tel. (+48 91) 433 20 00
fax (+48 91) 433 20 10
71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 82-83

Zobacz mapę

KOMAKO Wielkopolska
tel. (+48 61) 886 67 66
fax (+48 61) 886 67 67
62-003 Biedrusko k.Poznania, ul. Lipowa 1
Zobacz mapę

KOMAKO Centrum
tel. (+48 22) 862 05 70
fax (+48 22) 862 05 71
01-242 Warszawa, Aleja Prymasa
Tysiąclecia 46

Zobacz mapę

KOMAKO Pomorze
tel. (+48 58) 320 17 79
fax (+48 58) 320 75 17
80-462 Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 23

Zobacz mapę

KOMAKO Południe
tel. (+48 71) 353 87 10
fax (+48 71) 353 87 13
54-134 Wrocław, ul. Bednarska 11c

Zobacz mapę

KOMAKO Śląsk
tel. (+48 32) 204 00 94
fax (+48 32) 204 00 95
40-486 Katowice, ul. Kolista 25/22

Zobacz mapę

KOMAKO Wschód
tel. (+48 81) 444 08 74
fax. (+48 81) 444 08 75
20-346 Lublin, ul. Długa 5 lok. 77

Zobacz mapę

Dane rejestracyjne

KOMAKO Sp. z o.o. 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I-go 82-83 | Regon 810690928 | NIP 852-10-16-580
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327747.
Wysokość kapitału zakładowego - 170.000,- PLN

 

Szkolenia

KOMAKO AKADEMIA s.c. 01-242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 | Regon 320646964 | NIP 5272602810

Napisz do nas