Infolinia 800 109 509

Wdrożenie systemu enova w ENERGO-TEL S.A.

ENERGO-TEL S.A. to firma z sektora telekomunikacji, która od momentu powstania w 1997 r. dostarcza usługi związane z eksploatacją, serwisem i budową sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych. Firma działa w oparciu o 16 jednostek terenowych, mających siedziby w największych miastach Polski. Szukając możliwości usprawnienia zarządzania, ENERGO-TEL zdecydował się na współpracę z KOMAKO w obszarze wdrożenia systemu ERP. 

W 2012 roku Zarząd Spółki ENERGO-TEL S.A. podjął decyzję o usprawnieniu procesów zarządzania finansowego poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu finansowego. Celem miało być m.in. przyspieszenie analiz zarządczych, poprawa dostępu do informacji zarządczej dla kierownictwa, a także usprawnienie obiegu dokumentów w firmie.

Po przeanalizowaniu wymagań dotyczących konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia systemu, KOMAKO zdecydowało się przedstawić ofertę zastosowania systemu ERP enova365. Udanie wdrożyliśmy system w zakresie działalności operacyjnej i zarządzania w ramach realizowanych projektów, ponadto wprowadziliśmy spójny system akceptacji zleceń, zamówień od dostawców oraz faktur.

Dzięki zastosowaniu modułów enova365 Księgowość i enova365 Kadry i Płace zapewniliśmy skuteczne ewidencjonowanie kosztów i przychodów. Całość projektu dopełniły migracja danych ze starego systemu oraz pomoc szkoleniowa po uruchomieniu systemu enova365.
 
Przeczytaj też o wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie ENERGO-TEL S.A.: